રવિવાર, 30 નવેમ્બર, 2014

સ્વચ્છ ભારત અભિયાન


લોકમુખે છે ભારત દેશ મહાન, કરવા પડે છે તોય કેમ સ્વચ્છ ભારત અભિયાન ?
કહેવાય છે સોને કી ચીડિયા દેશ આ મારો, પણ આમાં ક્યાંથી બને ભારત મહાન ?
કરવા જલસા, અને ફેકવા કચરા, અને સાથે કરવી છે પ્રગતિની મોટી-મોટી વાત,
સાફ કર પહેલા તારા અંદર રહેલા માણસને, પછી બને આપણો ભારત દેશ મહાન.
પ્લાસ્ટિક,એંઠવાડ,કચરો નાખે છે પોતે આમ-તેમ,પછી બોલે છે ગંદો છે આપણો દેશ,
પહેલા તું સુધર ભાઈ! પછી સુધારજે આ દુનિયા, પછી બને આપણો ભારત દેશ મહાન.
તે કરેલી ગંદકીઓ તું જ અટકાવ,શીખવ તારા સંતાનોને સંસ્કાર સાથે સ્વચ્છતાની શીખ,
બની જશે એક સ્વચ્છ,સુઘડ ને સુંદર આ વિસ્તાર,પછી બને આપણો ભારત દેશ મહાન.
વહેલા પરોઢિયે જવું છે બહાર અને કરવા છે ગંદા રેલ્વે-ટ્રેક અને ખેત ખલીયાન,
બનાવ શૌચાલય ઘરમાં, બચી જશે આબરૂ તારી,પછી બને આ ભારત દેશ મહાન.
શિષ્ટાચારની વાતો બનાવીને કરવા છે ભ્રષ્ટાચાર, કરવા પડે છે જેના માટે અનશન,
બતાવ તારી ઈમાનદારી અને પ્રમાણિકતા, પછી બને આપણો આ ભારત દેશ મહાન.
દીકરી નથી જ્યાં સુરક્ષિત, ત્યાં અવાજ ઉઠાવો આજ, કરો શિક્ષિત સમાજની શરૂઆત,
વિકાસ જોઈ તમારો દુનિયામાં થશે તમારું નામ, પછી બને આપણો ભારત દેશ મહાન.
રાખશે ટકા-ટક પોતાનું ઘર અને નહિ ફેંકે કચરો જ્યાં-ત્યા અને રાખશે સ્વચ્છ સમાન,
આ દેશ પણ છે આપણો જ પોતાનો, તોય કરવા પડે છે કેમ આવા સ્વચ્છતા અભિયાન ?

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો