શનિવાર, 19 એપ્રિલ, 2014

મેં એક ઢીંગલી જોઈ છે.

238696

કોણ કહે છે કે અપ્સરા અને પરીઓ હોય છે સ્વર્ગમાં,
રમતી દોડતી ઢીંગલીમાં મેં એક અપ્સરા જોઈ છે.
શું વિસાત છે એની નજર સામે એક વિશ્વસુંદરીની,
હૃદય વીંધતું સ્મિત વેરતી ઢીંગલીમાં મેં એક પરી જોઈ છે.
નાં કર આટલી દોડધામ અને જાત્રાઓ, જવા માટે સ્વર્ગમાં,
આંખના પલકારામાં દુખ ભુલવાડતી કોઈના ઘરની લક્ષ્મી જોઈ છે.
કહેતા હતા લોકો કે દુનિયા સ્વર્ગ જેવી સુંદર છે, ખબર પડી..
આજે જોઇને એના ચેહરાની રોનકમાં મેં એક સ્વપનસુંદરી જોઈ છે.
નિર્દોષ સ્મિત, હરણી જેવી આંખો અને સુવાળા કેશની લટ,
શું છે આ અપ્સરા છે કે પરી ?? મેં તો એક નાની ઢીંગલી જોઈ છે.
ખબર નથી પડતી કે કેમ કરે છે તિરસ્કાર લોકો દીકરી પ્રત્યે,
એક સાથે બે ઘરની તારણહાર દીકરીમાં આજે મેં એક દુર્ગા જોઈ છે.
khaadi-kids-childrens-spring-summer-dresses-collection-2013-for-9
ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો